Finanční reporting v oblasti účetního poradenství poskytuje managementu z pohledu financí důležité informace pro strategická rozhodnutí při vedení firmy.

 

Včasné a přesné finanční reporty zobrazují finanční toky, vývoj závazků a pohledávek, hospodářské výsledky a slouží jako podklad sledování efektivity firmy.

Efektivní finanční reporting umožňuje kvalifikované manažerské rozhodování.

Jsme připraveni splnit stále rostoucí požadavky managementu na dostupnost a správnost finančních reportů a pomoci Vám nastavit systém reportů pro všechny manažerské úrovně. Finanční reporting v našem pojetí poskytuje každému pracovníkovi klíčové informace.

 

Nastavení finančního reportingu

Častý problém spočívá v tom, že společnost neví, jak nastavit finanční reporty a komu je předávat. Účetní poradenství zahrnující služby finanční reporting zabezpečí, aby byl report funkční a efektivní. Je potřeba určit zejména:

  • komu bude finanční report zasílán,
  • zda budou nutné další údaje z jiných systémů,
  • jak podrobné informace bude finanční report obsahovat,
  • kdo a jak bude reporting sestavovat, zda ručně či automaticky,
  • jak často a k jakému datu se bude finanční reporting sestavovat.

 

Vedení účetnictví a finanční reporting

Zajistíme Vám co nejpodrobnější rozpracování koncepčního řešení účetnictví ve střediskovém, případně projektovém členění, nebo jednotlivé analytické účty. Na základě těchto podkladů snadno zjistíte například:

  • výnosy za zakázky,
  • výnosnost každého střediska,
  • zhodnocení finančních prostředků,
  • struktura nákladů podniku a mnohé další.

Z analytických účtů například zjistíte přesnou strukturu nákladů firmy jako podklad pro realizaci úspor.

 

Finanční reporting a analýzy

Nabízíme další podrobné finanční analýzy a reporty, kam patří také rentabilita firmy (střediska, zakázky, činnosti), nákladovost, zadluženost, analýza pohledávek a další.