Neziskovým organizacím zpracujeme veškerou účetní agendu podle dané legislativy.Účetnictví neziskovým subjektům zpracováváme
od roku 1998 a využíváme našich dlouholetých zkušeností.

Mezi neziskové subjekty patří:
  • spolky,občanská sdružení
  • společenství vlastníků bytových jednotek
  • obecně prospěšné společnosti
Nabízíme také individuální konzultace a poradenství pro neziskové organizace.

 V posledních třech letech se také orientujeme na oblast účetnictví fotovoltaických elektráren.Podnikatelům v této oblasti zpracujeme veškerou účetní agendu.