K naší nabídce standardních služeb vedení účetnictví a zpracování daní, Vám nabízíme i širokou škálu ostatních služeb, které se citelně
týkají Vašeho podnikání.

Jaké další služby Texolut s.r.o. nabízí?

  • Zastupování klienta při jednání a kontrolách na úřadech
  • Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
  • Zpětná rekonstrukce účetnictví
  • Příprava a zasílání platebních příkazů dle požadavků klienta
  • Vystavování a rozesílání faktur
  • Zpracování podkladů pro žádost o úvěr
  • Avíza placení záloh na daních
  • Avíza placení záloh na zdravotní a sociální pojištění