Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která vykonává práva ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Jako právnická osoba má povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku. Odlišnost účtování SVJ spočívá v tom, že pouze hospodaří s finančními prostředky a majetkem svých členů.
Kurz je určen pro vedení i členy společenství vlastníků jednotek, účetní i všechny zájemce o danou problematiku.

Obsah kurzu: charakteristika a právní úprava SVJ, specifika účtování, problematika záloh a nákladů, problematika mezd, odpovědnost výboru SVJ, sestavení účetní závěrky a dani z příjmů PO, problematika schvalování účetní závěrky
Studijní materiály:  obdrží posluchač při zahájení kurzu

Počet dnů výuky:  5

Cena:  4 900 Kč

Posluchač získá potvrzení o absolvování kurzu

Hodnocení kurzu:

Velmi děkuji vzdělávací agentuře, že nabízí Školení  se zaměřením na bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.

Kurzy vede paní Eliška Poláková vstřícným způsobem, na vysoké odborné i lektorské úrovni. Její pětidenní kurz dal odpovědi na všechny naše otázky, které jsme řešili při transformaci bytového družstva na společenství vlastníků. Pomohla nám vyřešit mnoho problémů v oblasti právní, účetní a zásobila nás i praktickými radami a osobními zkušenostmi.
Tyto kurzy vřele doporučuji všem, kteří jsou pověřeni vykonáváním některé funkce v orgánech bytových družstev nebo SVJ a nemají potřebné informace nebo zkušenosti.
Za SVJ a BDG a BDNN
Michaela Landová

Účetnictví neziskových organizací

Neziskové organizace jsou organizace, které nebyly vytvořeny za účelem dosahování zisku. Cílem těchto organizací je propagovat a hájit zájmy svých členů v různých oblastech.

Kurz je zaměřen na účetnictví nestátních neziskových organizací – především na účetnictví občanských sdružení, obecně prospěšných společností, sportovních klubů a jiných zájmových spolků.

Obsah kurzu: charakteristika a právní úprava účetnictví nestátních neziskových organizací, specifika účtování, problematika hlavní (nezdaňované) a vedlejší (ekonomické) činnosti, mzdy v neziskové organizací, dary a problematika darovací daně, uzavření roku a daň z příjmů POStudijní materiály:  obdrží posluchač při zahájení kurzu

Počet dnů výuky: 4

Cena: 3 900 Kč

Posluchač získá potvrzení o absolvování kurzu

Hodnocení kurzu:

 Na základě poptávky na internetu jsem oslovila několik firem, nabídka firmy  byla pro nás cenově přijatelná.

Seminář „Základní účetnictví pro NNO v souvislosti s administrací přijatých dotací“ byl zrealizován v České Skalici pro 20 účastníků. Seminář byl veden přehledně a splnil naše požadavky. Lektorka Eliška Poláková fundovaně odpovídala na všechny dotazy a následně jsme s lektorkou řešili sporné případy.

Celkově jsme byli se seminářem velmi spokojeni.

Za pořadatele

Zdeňka Hovorková – manažerka

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují

 

Kurz hodnotím velmi pozitivně a mohu doporučit případným zájemcům. Z organizačního hlediska byl dobře časově rozložen, výuka probíhala na příjemném a dobře dostupném místě, nízký počet účastníků umožňoval řešit nejasnosti přímo v průběhu výkladu.
Z obsahového hlediska byl pro mne kurz velmi přínosný, neboť informací o neziskových organizacích v ucelené podobě je velmi málo. Paní lektorka Poláková byla příjemná, ochotná a trpělivá. Je odborně velmi fundovaná a má mnoho cenných zkušeností
z praxe.
Ing. Olga Jůnová
Středoevropská Asociace environmentálně efektivních a inteligentních budov, občanské sdružení

Absolvovala jsem kurz na účetnictví neziskových organizací a konstatuji, že kurz byl velmi erudovaně veden. Paní lektorka byla velice příjemná, její informace pro mne byly jasně definované, výuka měla spád a návaznost. Jako velké plus považuji fakt, že na kurzu nás bylo tak málo a tím pádem jsme měli s paní lektorkou přímý kontakt a mohla se tak věnovat našim konkrétním dotazům velmi podrobně. Určitě tímto kurzy doporučuji.
Romana Seifertová, DiS.
MAS Šluknovsko, Varnsdorf

Kurz byl nabitý užitečnými informacemi, lektorka má velké praktické zkušenosti. Byl prostor i pro otázky účastníků z praxe.
Byla jsem s kurzem velmi spokojená.
Jana Čechová

 

 Účetnictví na PC 

Kurz má za úkol poskytnout základní představu o možnostech účetních programů
– naučíte se, jak založit firmu, jak účtovat některé základní operace v modulech fakturace, banka, pokladna, majetek
– uvidíte jak vypadají účetní knihy – účetní deník a hlavní kniha
– tiskové sestavy – saldokonto dodavatelů a odběratelů, obratová předvaha, daňové přiznání k DPH
– naučíte se jak uzavřít rok a sestavit účetní uzávěrku a závěrku
Výuka probíhá v účetním programu Pohoda

Počet dnů výuky:  4

Cena:  3 900 Kč

Posluchač obdrží potvrzení o absolvování kurzu

Lze sjednat i individuální kurz v rozsahu dle požadavků klienta.

 

Daňová evidence na PC

Kurz má za úkol poskytnout základní představu o možnostech vedení daňové evidence na počítači
– naučíte se, jak založit firmu, jak evidovat některé základní operace v modulech fakturace, banka, pokladna, majetek
– uvidíte jak vypadá peněžní deník a pomocné knihy daňové evidence
– naučíte se jak uzavřít rok a sestavit účetní uzávěrku a závěrku
Výuka probíhá v účetním programu Pohoda

Počet dnů výuky:  4

Cena:  3 900 Kč

Posluchač obdrží potvrzení o absolvování kurzu

Lze sjednat i individuální kurz v rozsahu dle požadavků klienta.

 

Objednávky,místo kurzů a termíny kurzů na emailu : info@texolut.cz