Finanční plán je pomyslně na vrcholu plánovacího řetězce podniku. Řada společností
každoročně absolvuje pracný a zdlouhavý proces tvorby a schvalování plánů, ale jen zlomek
z nich je s průběhem procesu finančního plánování podniku spokojena.

V rámci rozvoje podnikání Vaší společnosti budeme dopředu analyzovat investiční kroky
a pomocí modelování situací nalezneme optimální variantu při realizaci plánované investice.

Finanční plánování učiníme jednodušší, přehlednější a rychlejší.

Plánujeme a předvídáme

Finanční plán musí umožňovat snadné a přehledné vyhodnocení, srovnat hodnoty skutečnosti
a plánované hodnoty. Ekonomická realita se ale neustále vyvíjí a po přijetí a schválení plánu není možné ji ignorovat. Proto jdeme ještě dál a do finančního plánování zahrnujeme predikce vývoje investičních záměrů.

 

Finanční plánování podniku nechte
na nás

V problematice finanční plánování jsme odborníci. Plánovací procesy si vezmeme na starost, vypracujeme finanční plán podniku a pomůžeme Vám:

  • plánování investic, nákladů a výnosů,
  • modelování financování podnikatelských záměrů z různých zdrojů,
  • posouzení realizovatelnosti podnikatelského záměru + výběr optimální variant,
  • predikce vývoje investičních záměrů – modelování citlivosti výstupních ukazatelů
    v závislosti na změně vstupních podmínek.

 

Udělejte první krok k vyřešení problému, svěřte se nám! Poskytujeme analýzy, plánování
a profesionální poradenské služby, pomůžeme Vám!

 

Zavolejte nám, sjednejte si schůzku, zadejte nezávaznou poptávku. Rádi Vám poskytneme odborné poradenství, kontaktujte nás!